ABOUT

ENGLISH

DJ HAZEL – Born in 1980 With the music he came in contact since his early years because as a 7 year old child was signed to the primary school of music. Then he studied piano and clarinet. This is where music education helped him in a very short time to master the art of dj mixing. … His career began in 1998. he has dealt with mixing records since. After three months of playing in clubs in Warsaw won the Polish Championship first DMC in „Mixing TO DANCE”. A year later he repeated this success and won the title of „MASTER DJ DMC.” After winning the first Polish Championship partnered with Pioneer, doing demonstrations for hardware „DJ” of the company, and mixing. Was part of a small group of DJs (and still is) Pioneer USA – „Pioneer DJ’S TEAM” touring and playing at clubs across the Poland and Germany. In 2001, competed in the European Championships DJs in Germany. It was there, where he presented his technical skills. Competed with 80 DJs from across Europe. Took second place in the competition and proved that in Poland are also DJs on the rock world. Title Vice – Champion of Europe opened the way further to his career. He has already had performances with the biggest stars of world music. Their list is very long. But the most important include: DJ TONKA, RANDY KATANA, Andain, MARCEL WOODS, Peran van Dijk, DJ JEAN, ATB, Alex MORPH BLANK & JONES, E-CRAIG, MARCO V, Antoine Clamaran, ARMAN Van Helden, NU NRG, WOODY VAN EYDEN and DJ Tiesto. Name, where he played? Faster will be to mention where he has not played since visited most of the Polish clubs and played in clubs in the UK, Ireland, Turkey and Germany. The most important people in the club for him are the club members, why his sets are designated 100% for them to give maximum satisfaction and fun. In his music you can not stand still, and fun stays in memory for a long time. Likes mainly House, Electro House, progresive house, Trance, Hard Trance, Hardstyle, Techno. His technical capabilities know no bounds (djs call him „Europe’s Fastest Hands”). At the events, no one expects for a moment what he’ll do and he invents new live remix. He loves surprising people with his mixes, and sometimes even himself. His ability to play various musical instruments used in performances LIVE SHOW with his older brother DJ DRUM, presenting a live greatest club hits. He personally organized events such as: Amsterdam Dance Mission [Poznan], Sunrise Festival [Kolobrzeg] Viva Beach Party [Sopot], Liberty Parade [Boating], Terminal Summer Beat [Bydgoszcz], Sunshine Music Factory [Gdańsk], Tunnel Electrocity [Lubiąż]. He’s currently focused on the clubs playing couple of hours sets, which draws the essence of his technical and musical abbility, bringing together thousands of people who love music and have fun.

POLSKI

DJ HAZEL – mgr Michał Orzechowski – Warszawa Urodzony w 1980 r. Z muzyką zetknął się już od najmłodszych swoich lat bo już jako 7 letnie dziecko został zapisany do podstawowej szkoły muzycznej. Wówczas uczył się gry na pianinie i klarnecie. To właśnie kształcenie muzyczne pomogło mu w bardzo szybkim czasie opanować sztukę dj-skiego miksowania. Za początek kariery uważa rok 1998 bo od tego czasu zajął się miksowaniem nagrań. Po trzech miesiącach grania w klubach warszawskich zdobył pierwsze Mistrzostwo Polski DMC w kategorii „MIKSOWANIE DO TAŃCA”. Rok później powtórzył ten sukces zdobywając już wtedy tytuł „MASTER DJ DMC”. Po zdobyciu pierwszego Mistrzostwa Polski współpracował z firmą PIONEER, robiąc pokazy możliwości sprzętu „DJ” tej firmy oraz miksowania. Wchodził w skład nielicznej grupy dj-ów (i do tej pory również wchodzi) firmy Pioneer Poland – „PIONEER DJ’S TEAM” jeżdżąc i grając po klubach całej Polski oraz Niemczech. W roku 2001 startował w Mistrzostwach Europy Dj-ów w Niemczech. Tam właśnie zaprezentował swoje umiejętności techniczne. Rywalizował z 80-oma dj-ami z całej Europy. Zajął drugie miejsce w tym konkursie i udowodnił, że w Polsce też są dj-e na skale światową. Tytuł Vice – Mistrza Europy otworzył mu drogę do dalszej kariery. Ma już za sobą występy z największymi gwiazdami świata muzyki. Ich lista jest bardzo długa. Do najważniejszych jednak zalicza: DJ TONKA, RANDY KATANA, ANDAIN, MARCEL WOODS, PERAN VAN DIJK, DJ JEAN, ATB, ALEX MORPH BLANK & JONES, E-CRAIG, MARCO V, ANTOINE CLAMARAN, ARMAN VAN HELDEN, NU NRG, WOODY VAN EYDEN oraz DJ TIESTO. Gdyby wymieniając gdzie grał? Szybciej by można było wymienić gdzie nie grał, ponieważ gościł w większości klubów Polski jak również grał w klubach w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Turcji oraz Niemczech. Najważniejszymi osobami w klubie dla niego są sami klubowicze, dlatego jego sety są układane 100% dla nich, aby dać maksimum satysfakcji i zabawy. Przy jego muzyce nie da się ustać spokojnie, a zabawa na długo pozostaje w pamięci. Gustuje głównie w klimatach House, Elektro house, Progresive house, Trance, Hard trance, Hardstyle, Techno. Jego możliwości techniczne nie znają granic (dj-je nazywają go „Najszybsze Ręce Europy”). Na imprezach nikt się nie spodziewa co za chwile wymyśli i jaki remix na żywo zrobi. Uwielbia zaskakiwać miksami ludzi, a czasami nawet samego siebie. Swoje zdolności grania na różnych instrumentach muzycznych wykorzystuje w występach LIVE SHOW razem ze swoim starszym bratem DJ-em DRUM-em prezentując na żywo największe przeboje klubowe, które porywają wszystkich do zabawy. Osobą swoja zaszczycił takie imprezy jak: Amsterdam Dance Mission [Poznań], Sunrise With Ekwador [Kołobrzeg], Viva Beach Party [Sopot], Parada Wolności [Łódż ], Terminal Summer Beat [Bydgoszcz], Sunshine Music Factory [Gdańsk], Tunnel Electrocity [Lubiąż]. Obecnie skupił się na jeżdżeniu po klubach grając kilu godzinne sety, w których wyciąga samą esencję swoich możliwości technicznych i muzycznych, skupiając tysiące ludzi kochających muzykę i dobrą zabawę.